Gratis WORLDWIDE-frakt för beställningar över 200EUR

Supportportal | Kontakt

3 Viktiga fördelar med att ha en CO2 System i en fisktank

Med regelbunden rådgivning är det fortfarande många som installerar en CO2 regulator eller system inne i akvariet eller akvariet. Faktum är att många ser detta system som en extra och onödig kostnad. Detta beror vanligtvis på att även om de rekommenderas gång på gång för att få en CO2 system installerat i sin tank, misslyckas de med att se vad det kan göra för dem. Till exempel i en tank utan gott CO2 system, akvariet växter kan se blek eller sjuklig, eller vattnet mörkret. Människor tycker också att det är svårt att tro att de behöver det CO2 om de har mycket fisk: efter allt fisk filtrera ut CO2 när de andas. Men det här är inte hur de naturliga vattensystemen bibehåller sin balans av CO2. Det finns andra naturliga händelser som påverkar CO2 nivåer som jorderosion och rörligt vatten som du inte kommer i en stilltank. Av dessa skäl en bra CO2 Systemet har följande fördelar:1. Hälsosam Utsikt Växtliv

Ett känt faktum är att fisk och planteliv måste sameksistera i balans. Växterna trivs på koldioxiden som produceras av fisken medan fisken matar på växtämnen och även täcker under. Men för mycket eller för lite CO2 kommer att påverka både växter och fisk. Symptom på brist på CO2 Inkludera växter som har bleka löv och stjälkar eller stunted tillväxt. Detta innebär också att plantorna inte kan korrekt lufta miljön eller ge rätt näringsämnen till fisken. Sådana negativa situationer undviks bäst genom installation av en kvalitet CO2 systemet.2. Hälsosam fisk

CO2 spelar en viktig roll i fiskens liv. För mycket eller för lite kommer inte bara att skada fisken, men kan leda till den otydliga döden. Fisk producerar koldioxid vid andning. För mycket CO2 i vattnet ökar toxiciteten och påverkar pH-balansen. Tyvärr, om du inte är högkvalificerad för att upptäcka eller notera koldioxidnivån, så kommer du att se sjuka eller döda fiskar. en CO2 regulatorn hjälper till att mildra nivån på CO2 vilket minimerar de negativa effekterna.3. Bekämpa tillväxt av alger

Alger är en av de största riskerna för fisk. Föreningen påverkar fiskens liv genom att skapa ohälsosam miljö som kan orsaka sjukdom för fisken och påverkar andra växtliv. Enligt studier bidrar koldioxid till algernas tillväxt och leder också till överskott av ammoniak som är farligt för fisk. Att installera ett system i tanken för övervakning av koldioxid hjälper till att bekämpa den negativa effekten.Ja, det kan se ganska enkelt ut, men värdet av ett bra co2-system är uppenbart. Det bidrar till att förbättra vattenkvaliteten, höja hälsan hos både fisk och växter, och även hålla alger och besläktade föreningar i bukt. Det är dock viktigt att notera att alla system inte är samma. Det här är mer anledning till att du köper kvalitet CO2 regulator och system från välrenommerade återförsäljare.