Med regelbunden rådgivning kan många fortfarande installera en CO2-regulator eller ett system inuti tanken eller akvariet. Faktum är att många ser detta system som en extra och onödig kostnad. Detta beror vanligtvis på att även om de rekommenderas gång på gång för att få ett CO2-system installerat i sin tank, misslyckas de med att se vad det kan göra för dem. Till exempel i en tank utan ett bra CO2-system kan akvarieplantorna se blek eller sjuk, eller vattnet dunkla. Människor tycker också att det är svårt att tro att de behöver CO2 om de har mycket fisk. Efter allt fisk filtrerar CO2 när de andas. Men det här är inte hur de naturliga vattensystemen bibehåller sin balans av CO2. Det finns andra naturliga händelser som påverkar CO2-nivåer som jorderosion och rörligt vatten som du inte kommer i en stilltank. Av dessa skäl kommer ett bra CO2-system med följande fördelar:1. Hälsosam Utsikt Växtliv

Ett känt faktum är att fisk och planteliv måste samexistera i balans. Växterna trivs på koldioxiden som produceras av fisken medan fisken matar på växtämnen och även täcker under. Men för mycket eller för lite CO2 kommer att påverka både växter och fisk. Symptom på brist på CO2 inkluderar växter som har bleka löv och stjälkar eller stuntad tillväxt. Detta innebär också att växterna inte kommer att kunna lufta miljön eller ge rätt näringsämnen till fisken. Sådana negativa situationer undviks bäst genom installation av ett CO2-system av hög kvalitet.2. Hälsosam fisk

CO2 spelar en viktig roll i fiskens liv. För mycket eller för lite kommer inte bara att skada fisken, men kan leda till oändlig död. Fisk producerar koldioxid vid andning. För mycket CO2 i vattnet ökar toxiciteten och påverkar pH-balansen. Tyvärr, om du inte är högkvalificerad för att upptäcka eller märka koldioxidnivån, så kommer du att se sjuka eller döda fiskar. En CO2-regulator hjälper till att måtta nivån på CO2, vilket minimerar de negativa effekterna.3. Bekämpa tillväxt av alger

Alger är en av de största riskerna för fisk. Föreningen påverkar fiskens liv genom att skapa ohälsosam miljö som kan orsaka sjukdom för fisken och påverkar andra växtliv. Enligt studier bidrar koldioxid till algernas tillväxt och leder också till överskott av ammoniak som är farligt för fisk. Att installera ett system i tanken för övervakning av koldioxid hjälper till att bekämpa den negativa effekten.Ja, det kan se ganska enkelt ut, men värdet på ett bra co2-system är uppenbart. Det bidrar till att förbättra vattenkvaliteten, höja hälsan hos både fisk och växter, och även hålla alger och besläktade föreningar i sjön. Ändå är det viktigt att notera att alla system inte är samma. Det här är mer anledning till att du köper kvalitets CO2 regulator och system från välrenommerade återförsäljare.