Gratis WORLDWIDE-frakt för beställningar över 200EUR

Supportportal | Kontakt

Hur a CO2 Systemet kan gynna din fisktank

Koldioxid är nödvändig för planterade tankar som är nödvändiga för att hålla vissa fiskarter i bästa skick. Planterade tankar är inte bara vackra för aquascaping men också användbara för fiskens hälsa. Medanakvarium växter är många och mycket varierade, alla behöver en konstant tillförsel av koldioxid för att växa framgångsrikt. Nutrition ditt aqua liv på samma gång.

I en naturlig miljö kan vattenväxter ta in CO2 från den näringsrika jorden och från luften som ständigt upplöses i det rörliga vattnet. Men när det gäller ett akvarium där det knappast finns någon mark och vattnet rör sig knappt, bör koldioxid kompletteras med CO2 systemet. Akvarisystemet är därför nödvändigt för att hålla växterna växande friska och starka. Följaktligen kommer fisken oerhört bra.

Anledningen till att akvariefabriker behöver så mycket upplöst koldioxid är att det hjälper till med fotosyntesprocessen. I akvarieväxter kombinerar koldioxid med vatten och ljus och producerar därför socker - vilket är energi för växten. Syre är avfallets biprodukt som härrör från hela processen. Detta syre är väldigt viktigt för akvariefisken som drar syre från vattnet genom sina gölar.

Från vad som beskrivs ovan är det nu klart att akvariumkoldioxidanläggningar ger akvariefabriker med medel för att hålla akvariefisken sund. Utan detta CO2, akvariefabrikerna skulle knappast kunna genomgå fotosyntes och därigenom skapa energi och ge fisken det nödvändiga syret.

Vissa kanske inte ser nödvändigheten av ett koldioxid system som de tror att CO2 fisk ger av när de andas är tillräcklig för att hålla hela tanken av vattenväxter. De kunde inte vara mer fel. De CO2 den fisken ger av sig vid andning är inte tillräckligt för att hålla en hel tank med vattenväxter. Det finns ett behov av ytterligare CO2 kosttillskott i plantade tankar för att hålla vattenlevande växter friska och ständigt växande.

I nästan alla fall kan fisken direkt dra nytta av CO2 systemet. Till exempel föredrar många arter av fisk - som barbs, diskus, tetras, dvärggouramis etc - tanks med välväxande vattenväxter. Dessa akvarieväxter är nödvändiga för att tillhandahålla skydd, tillförsel av extra syre till vattnet och bidrag till kemisk och biologisk filtrering.

Den typ av fisk som ett koldioxidsystem passar vanligtvis beror på vilken typ av växter i ditt akvarium, fisk och andra faktorer som är unika för din planterade tank. Tänk på alla faktorer innan du väljer ett koldioxidsystem för din tank. Det är också värt att notera att ingen två CO2 system är desamma och det kan finnas en stor skillnad i kvalitet mellan två system. Vi rekommenderar dock att du använder ett system som säljs av en välrenommerad återförsäljare. Våra priser på CO2 Konst startar med en mycket rimlig takt och vi kan garantera tillförlitligheten hos alla våra produkter.