Det förnekar inte att koldioxid spelar en viktig roll i ditt akvarium. Lika viktigt är behovet av att ha balanserade nivåer av det. Om du injicerar för mycket eller för få, kan du bara titta i sorg som alla dina växter och fisk förfaller. Om du slår den söta platsen kan du dock undra när du vill, när dina fiskar och växter trivs, glöder och blomstra i sin lilla, men utsökta vattenlevande värld.


The difficulty in the supplementation of carbon dioxide on aquariums with live plants is that such plants also release the said gas at certain times of the day. If this is left unchecked, this could cause a carbon dioxide buildup, which could threaten the oxygen levels of the tank, thereby leading to the death of the fish, besides disturbing the aquarium’s pH balance. Another issue is that certain live plants won’t survive in an aquarium without higher than normal carbon dioxide levels. After all, the three main factors that you should always be mindful of if you want your aquarium plants to grow and thrive properly are nutrients, lighting, and, of course, carbon dioxide distribution.

Vad ska en CO2-diffusor göra för min fisktank?

This is where a CO2 diffuser comes in. These diffusers are basically the ones that are responsible for helping carbon dioxide dissolve better in aquariums. After all, if you directly inject carbon dioxide into water, chances are they will only form as bubbles and not readily and optimally mix with the water.

Beroende på diffusorn som du använder, gör detta smutsiga redskap vanligtvis detta genom att interagera med vattnet och gör det möjligt för det att enkelt absorbera koldioxid, vilket gör det möjligt för nämnda gas att stanna kvar i vattnet under långa varaktigheter. Processen genom vilken diffusorer interagerar med vattnet kallas agitation, vilket helt enkelt innebär att man blandar koldioxid med vattnet i akvariet.

The most efficient types of diffusers are usually the ones that come in spiral shapes, also known as baffle systems. They are designed as such in order to delay the injection of carbon dioxide into the fish tank, making it easier to regulate. There are also bell-shaped diffusers that keep the carbon dioxide in their bell-shaped structures in order make sure that the gas is being diffused in the best way possible. There is also a special type of CO2 diffuser that is utilized to lower the water’s pH levels as well. These are usually installed if there are corals in the aquarium that need calcium injections as well.

Naturligtvis är allt detta gjort baserat på de föreslagna koldioxidinjektioner som ditt akvarium behöver. Och på grundval av ovanstående fakta har inga två akvarier samma koldioxidkrav. Därför är det bäst att konsultera experter först om denna mycket viktiga specifikation. En hel del akvarieägare gör detta vanliga misstag, vilket resulterar i den märkbara förspända tillväxten av växterna och, om den inte behandlas, kan leda till dödsfallet.