Märke: CO2Art

Produktkod: SDC100

Tillgänglighet: Slut

Slut
Akvarium CO2 Drop Checker Solution 100ml.
Den består av en förberedd 4dKH-lösning innehållande lämplig mängd indikator. Lätt att använda, ingen blandning krävs. Helt enkelt öppna locket och fyll i CO2-kontrollen.
  1. Fyll drop-checkern 2 / 3 full av CO2 Drop Checker Solution
  2. Installera drop checker inom akvariet
  3. Optimal CO2-nivå uppnås när indikatorlösningen är djupgrön
  4. Byt CO2 Drop Checker Solution minst en gång i månaden för att bibehålla noggrannhet

När droppkontrollen sänks ner i akvariet kommer koldioxiden att utgasas från akvarievattnet in i droppkontrollens luftrum och kommer så småningom att absorberas i indikatorlösningen. Koldioxidgasen kommer att söka en jämvikt mellan indikatorlösningen och akvariet. När jämvikt uppnås kommer färgen på indikatorlösningen inuti droppkontrollen att förändras baserat på koncentrationen av CO2 i akvarievattnet.

Om indikatorlösningen är grön i färg finns det lämpliga koldioxidnivåer i akvariet, och ingen åtgärd krävs. Om lösningen i droppkontrollen ändras till blå eller gul, är CO2-nivåerna i akvariet för låga eller för höga.