Märke: CO2Art

Produktkod: SBB15

Tillgänglighet: Slut

Slut
Akvarium CO2 indikatorlösning 15ml - Bromotymol Blue
  1. Fyll drop-checkern 1 / 2 full av 4dKH vatten
  2. Lägg till 3-5 droppe CO2-indikatorlösning
  3. Installera drop checker inom akvariet
  4. Optimal CO2-nivå uppnås när indikatorlösningen är djupgrön
  5. Byt CO2 Indikator Lösning minst en gång i månaden för att bibehålla noggrannhet

När droppkontrollen sänks ner i akvariet kommer koldioxiden att utgasas från akvarievattnet in i droppkontrollens luftrum och kommer så småningom att absorberas i indikatorlösningen. Koldioxidgasen kommer att söka en jämvikt mellan indikatorlösningen och akvariet. När jämvikt uppnås kommer färgen på indikatorlösningen inuti droppkontrollen att förändras baserat på koncentrationen av CO2 i akvarievattnet.

Om indikatorlösningen är grön i färg finns det lämpliga koldioxidnivåer i akvariet, och ingen åtgärd krävs. Om lösningen i droppkontrollen ändras till blå eller gul, är CO2-nivåerna i akvariet för låga eller för höga.