Märke: CO2Art

Produktkod: FMAL500

Tillgänglighet: Slut

Slut

EI Easy Way! - Simple EI dosing, each pump action (1.2ml) will treat 10l of water in your aquarium and at the end of the week

Typisk dosering ger cirka 1.2ppm (1.2 mg / L) nitrat (NO3) och 0.12ppm (0.12 mg / L) fosfat (PO4).

1 pumpverkan av denna produkt till 10L vatten ger ungefär 1.2 ppm NO3 och 0.12 ppm PO4.

För varje 10L av vatten 1-pump som tillsätts en gång per vecka ska användas för att uppnå den normala doseringen per vecka av makronäringsämnen. Om växter uppvisar tecken på brist såsom gulning av mogna löv, dubbelklicka sedan den veckovisa dosen.

Undvik att dosera mikronäringsämnen samtidigt som den här produkten, annars finns det större risk att fällningar bildar som kan dölja vattnet.

För mer information, läs vårt blogginlägg: Beräkningsindex Enkelt sätt!