Märke: CO2Art

Produktkod: FMAH500

Tillgänglighet: Slut

Slut

EI enkelt sätt! - Enkel EI-dosering, varje pumpverkan (1.2ml) behandlar 10l vatten i ditt akvarium och i slutet av veckan kommer du att uppnå EI-mål.

Standarddosering ger ungefär 20ppm (20 mg / L) nitrat (NO3) och 3ppm (3 mg / L) fosfat (PO4).

1 pumpverkan av denna produkt till 10L vatten ger ungefär 6.6 ppm NO3 och 1.3 ppm PO4.

För varje 10L av vatten 1-pump som tillsätts 3 gånger per vecka ska användas för att uppnå den normala doseringen per vecka av makronäringsämnen. För bästa prestanda ska doserna fördelas jämt under hela veckan, t ex måndag, onsdag, fredag.

Undvik att dosera mikronäringsämnen samtidigt som den här produkten, annars finns det större risk att fällningar bildar som kan dölja vattnet.

För mer information, läs vårt blogginlägg: Beräkningsindex Enkelt sätt!